Open Business Solutions

HansaWorld produkti

Standard Books by excellent - Programmatūra ar visplašākajām iespējām!


Noskaties un uzzini kāpēc ir vērts izvēlēties Standard Books sava uzņēmuma biznesa vadībai.

Plašs dažādu moduļu klāsts

Kontrolējiet dažādus biznesa aspektus, izmantojot programmas atskaites dažādos
griezumos un detalizācijas pakāpēs. Vajadzīgās nodokļu atskaites varēsiet nosūtīt
VID EDS sistēmai automātiski.
“Standard Books” biznesa programmatūra piedāvā gandrīz 30 iespēju:

Algas Algu modulis palīdzēs veikt darbinieku līgumu uzskaiti, ikmēneša algu aprēķinu, kavējumu reģistrāciju un aprēķinus.

API Visi “Standard Books” biznesa programmatūras moduļi ir viegli integrējami ar API palīdzību. Lietojumprogrammas saskarne (API) ir piemērota visiem uzņēmumiem, kuriem, piemēram, ir interneta veikals vai vairākas programmatūras, kuru starpā ir jānotiek ātrai un automātiskai informācijas apmaiņai. Visi “Standard Books” biznesa programmatūras moduļi ir viegli integrējami ar API palīdzību. Papildus tam, ka informācija tiek iegūta no pareizās vietas, API ir arī nozīmīga vērtība tiem, kuri izmanto dažādus biznesa datu analīzei domātus rīkus. “Standard Books” API palīdz nogādāt nepieciešamos datus pareizajā formātā uz pareizo sistēmu. Mēs spējam savienot “Standard Books” vai “Standard ERP” ar citām programmatūrām, tādējādi palīdzot izmantot datus uzņēmuma labā.

Atskaišu ģenerators Atskaišu ģenerators ļauj lietotājam izveidot jaunas atskaites. Tādējādi ir iespējams izmantot visus “Standard Books” datubāzē ievadītos datus atbilstoši nepieciešamībai. Atskaišu ģenerators ļauj izveidot atskaites, kas pēc savas sarežģītības līdzinās standarta atskaitēm, taču satur tieši konkrētajam lietotājam nepieciešamo informāciju. Atskaišu ģenerators ir svarīgs rīks uzņēmuma vadības uzskaitē.

Avansa norēķini Avansa norēķinu modulis paātrina un atvieglo uzņēmuma iekšējās izmaksu uzskaites un pārskatu sastādīšanas procesu. Pateicoties “Standard Books”, zūd nepieciešamība manuāli sastādīt izdevumu pārskatus.

E-pasts un konferences No programmas ir iespējams nosūtīt elektroniskās vēstules atsevišķu vēstuļu veidā, kā arī rēķinus un piedāvājumus. Iebūvētā e-pasta funkcija darbojas kā tā sauktā e-pasta klienta programma, kas izmanto tās pašas e-pasta adreses un iestatījumus kā līdzšinējā e-pasta programma (piemēram, Outlook). Ar konferenču palīdzību ir iespējams sazināties ar kolēģiem, klientiem, iepirkumu veicējiem un citām kontaktpersonām. Konferences ļauj dalīties ar informāciju un nodrošināt failu pieejamību citiem darbiniekiem. Katrai konferencei var izveidot apakškonferences gluži kā uz datora cietā diska. Ir iespējams izveidot atsevišķas konferences, piemēram, mārketinga materiāliem, instrukcijām vai skenētiem dokumentiem. Visi konferencēs ievietotie faili drošības nolūkos tiek automātiski šifrēti. Konferences ir kā publiski pieejamas pastkastes, kuru saturs ir redzams visiem darbiniekiem (atkarībā no piekļuves tiesībām).

E-rēķini Pateicoties e-rēķiniem, ir iespējams atbrīvoties no papīra un PDF rēķiniem grāmatvedībā. Lai nosūtītu e-rēķinus, ir jānoslēdz līgums ar operatoru. Šobrīd “Standard Books” atbalsta “Fitek” pakalpojumus. Mēs strādājam pie tā, lai nākotnē varētu piedāvāt arī citus pakalpojuma sniedzējus. “Standard Books” biznesa programmatūra lieliski tiek galā ar e-rēķinu veidošanu, sūtīšanu un saņemšanu.

Finanses Finanšu modulis ir grāmatvedības sistēmas pamats. Šeit tiek apkopoti visi citos moduļos ģenerētie un izveidotie grāmatvedības ieraksti. Finanšu ieraksti, simulācijas, budžeti un budžeta korekcijas, kontu salīdzinājumi, vienkāršāko ierakstu kļūdu labojumi, atkārtoti ieraksti, ierakstu paraugi, daudzpakāpju analīze, elastīga pārvaldība un finanšu pārskati, funkcija, kas ļauj apskatīt visus darījuma pārskaitījumus un pirmdokumentus, peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, finanšu rādītāji un nodokļu pārskati.

Integrācija Lielākā daļa datu eksportēšanas iespēju ir apvienotas modulī “Integrācija”. Ar šī moduļa palīdzību ir iespējams no datubāzes manuāli eksportēt lielāko daļu datu, piemēram, rēķinus, kontaktinformāciju, produktus utt.

Kalendārs Kalendārā tiek reģistrēts darbinieku darba laiks un tiek analizēts, kā viņi izmanto savu laiku. Darbinieki var apskatīt cits cita kalendārus, kuru grafiskais attēlojums sniedz labu pārskatu par laiku, kas vēl nav rezervēts, kā arī var vienkāršā veidā pievienot jaunus darba uzdevumus. Par kalendārā reģistrētajām darbībām ir iespējams veidot dažādus pārskatus (piemēram, Personīgais kalendārs, Darbinieku laika statistika), kas ir lieliski palīgrīki laika plānošanai un analīzei. Kalendāra funkcija tiek aktivizēta kopā ar Klientu pārvaldības moduli (CRM).

Kase (POS) “Standard Books” kases (POS) modulis ietver visas nepieciešamās mazumtirdzniecības funkcijas. Kases (POS) modulis ir pilnībā integrēts ar finanšu un noliktavas moduli, ļaujot gūt nepārtrauktu pārskatu par pārdošanas darījumiem un krājumiem, kā arī ar klientu saistītajiem datiem. Modulis ir lielisks risinājums mazo veikalu kases sistēmām. Programmatūra tiek lejupielādēta datorā, kas darbojas kā kase. Programma ir savienojama ar dažādiem ārējiem rīkiem, piemēram, naudas lādi, svītrkodu lasītāju, čeku printeri vai skārienjutīgu monitoru.

Klientu attiecību pārvaldība – CRM Klientu attiecību pārvaldības modulis (CRM) ir vienkāršs un ērts rīks klientu kontaktu uzraudzībai un darbplūsmas plānošanai. Izmantojot klientu attiecību pārvaldības moduli, visa ar uzņēmumu un klientiem saistītā informācija ir vienuviet, tāpēc nav jātērē laiks informācijas vairākkārtējai ievadīšanai vai meklēšanai vairākās vietās. Modulis nodrošina skaidrību un kārtību arī veicot projektu pārvaldību, tas atbalsta komandu pārdošanas darbā, kā arī palīdz plānot veicamos uzdevumus un komunicēt ar klientiem tieši no programmatūras.

Konsolidācija Konsolidācijas modulis sniedz mātes uzņēmumam piekļuvi meitas uzņēmuma ierakstiem, kā arī ļauj vienkāršā un ātrā veidā sastādīt konsolidētos pārskatus.

Līgumi Ar līgumu moduļa palīdzību ir iespējams izveidot periodiskos rēķinus vairākiem klientiem uzreiz. Līgumā var norādīt dažādus produktus vai pakalpojumus un automātiski izveidot rēķinus atbilstoši spēkā esošajām cenām. Līgumu modulis ļauj pārvaldīt periodiskos norēķinus, kas, piemēram, saistīti ar apkopes līgumiem, kā arī nomas, dalības un mācību maksām. Modulis sniedz arī pārskatu par līgumu piedāvājumiem, statusiem un par klientu norēķiniem saistībā ar līgumiem.

Loģistika un noliktava Loģistikas un noliktavas modulis sniedz lietotājiem informāciju par krājumiem reāllaikā. Modulis ir arī piemērots vairāku atsevišķu noliktavu vienlaicīgai pārvaldīšanai. “Standard Books” loģistikas modulis sniedz detalizētu informāciju par krājumiem, kā arī par to, kuras preces ir pasūtītas no jums vai apakšuzņēmējiem. Ņemot vērā esošos krājumus, iestatītos minimālos daudzumus un klientu pasūtītās preces, ar programmas palīdzību ir iespējams sastādīt un nosūtīt pasūtījumus saviem piegādātājiem.

Mākoņpakalpojums “Standard Books” biznesa programmatūra darbojas mākoņpakalpojuma vidē, kam ir lielas priekšrocības. Tev vienmēr ir piekļuve savai datubāzei un pārskatu sagatavošana nekad agrāk nav prasījusi tik maz laika. Rezerves kopijas tiek izgatavotas automātiski un katru nakti. Tev vairs nekad nebūs jāuztraucas par cietā diska ietilpību vai esošā aprīkojuma novecošanos.

Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu modulis ļauj uzraudzīt un pārvaldīt uzņēmuma pamatlīdzekļus. Modulis atbalsta amortizācijas aprēķina veikšanu un nodokļu pārskatu sastādīšanu.

Pārdošanas vadība Pārdošanas vadības modulis ietver dažādus pārdošanas procesa atbalsta reģistrus, kuri apkopo, piemēram, pasūtījumus, piedāvājumus, cenas un cenu lapas.

Piegādātāju rēķini / to apmaksa Ar Piegādātāju moduļa palīdzību ir iespējams kontrolēt piegādātāju izsniegto rēķinu apmaksu. Regulāro maksājumu gadījumā, lai taupītu laiku, ar “Standard Books” piegādātāju moduļa palīdzību ir iespējams šādu rēķinu apmaksu izveidot automātiski.

Personāls Personāla modulis, kas darbojas kopā ar Algu moduli, palīdzēs nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju uzņēmuma personālam, kā arī sniegs pārskatu par darbiniekiem dažādos griezumos.

Projektu kalkulācija Projektu kalkulācijas modulis ļauj veikt uzskaiti ne tikai par finanšu objektiem, bet arī par dažādu projektu ienesīgumu, plānot projektā iesaistīto cilvēku darbu un sekot līdzi nostrādātajam laikam. Atkarībā no projekta budžeta un laika no projektu kalkulācijas moduļa ir iespējams izveidot arī rēķinus. “Standard Books” projektu kalkulācijas modulis ir domāts galvenokārt uzņēmumiem, kas sniedz dažādus pakalpojumus.

Ražošana Ražošanas modulis ļauj atspoguļot uzņēmējdarbības procesu tādu ražošanas uzņēmumu gadījumā, kuriem ir vienkāršākas prasības. Modulis ļauj ievadīt dažādu produktu sastāvdaļas vai receptes, kā rezultātā automātiski tiek veiktas atbilstošas izmaiņas krājumos komplektēšanas brīdī.

Realizācijas rēķini / to apmaksa Realizācijas modulis ļauj izrakstīt rēķinus klientu bāzei, sekot līdzi to apmaksai un avansa maksājumiem, vienlaikus nodrošinot arī stingru kredīta kontroli. Modulis arī palīdz novērtēt darba efektivitāti, izmantojot pārdošanas bonusu ziņojumus, kā arī sastādīt klientu ziņojumus un veikt ieguvumu analīzi.

Resursu plānošana Resursu plānošanas modulis ļauj gūt pārskatu par dažādu uzņēmuma resursu, piemēram, darbinieku, aprīkojuma un telpu laika izmantošanu. Modulī ir iespējams izveidot dažādu ierīču iespējamos darba laikus un plānot to izmantošanu.

Servisa pasūtījumi Servisa pasūtījumu modulis ir liels palīgs uzņēmumiem, kuri sniedz pēcpārdošanas pakalpojumus. Ar servisa pasūtījumu moduļa palīdzību ir iespējams uzraudzīt labošanā esošās preces un darba uzdevumus, sasaistīt veiktos darbus un izmantotās rezerves daļas ar noteiktu pasūtījumu, kā arī izsniegt rēķinus, pamatojoties uz izdevumiem.

Tīmekļa veikals un CMS “Standard Books” tīmekļa veikals ļauj izveidot tīmekla veikala sistēmu, kas pilnībā integrēta biznesa programmatūrā. Tādā veidā zūd nepieciešamība tērēt resursus produktu un klientu pārvaldīšanai vairākās sistēmās, kā arī nav nepieciešamība veikt sarežģīto un laikietilpīgo tīmekļa veikala un biznesa programmas integrēšanas procesu. Pasūtījums vai rēķins, kuru lietotājs izveidojis tīmekļa veikalā, ir redzams reāllaikā arī “Standard Books” lietotājiem. Tāpat arī visas cenrāža izmaiņas būs uzreiz redzamas klientiem.
Mākonī balstīta tiešsaistes biznesa programmatūra

  Pieprasījumu veikšana no datubāzes prasa vien mirkli.
  Programmatūra tiek automātiski atjaunināta, kas nodrošina visjaunākās iespējas.
  Programmatūra vienmēr atbilst jaunākajām izmaiņām nodokļu likumdošanā.
    Dati vienmēr tiek droši aizsargāti un dublēti.
Biznesa programmatūra ar atvērtu lietojumprogrammu saskarni

Lietojumprogrammas saskarne (API) ir piemērota visiem uzņēmumiem, kuriem, piemēram, ir interneta veikals vai vairākas programmatūras, kuru starpā ir jānotiek ātrai un automātiskai informācijas apmaiņai.

Visi “Standard Books” biznesa programmatūras moduļi ir viegli integrējami ar API palīdzību.

Papildus tam, ka informācija tiek iegūta no pareizās vietas, API ir arī nozīmīga vērtība tiem, kuri izmanto dažādus rīkus biznesa datu analīzei. “Standard Books” API palīdz nogādāt nepieciešamos datus pareizajā formātā uz pareizo sistēmu. Mēs spējam savienot “Standard Books” vai “Standard ERP” ar citām programmatūrām, tādējādi palīdzot izmantot datus uzņēmuma labā.
Nosūti un saņem e-rēķinus

Pateicoties e-rēķiniem, ir iespējams atbrīvoties no papīra un PDF rēķiniem grāmatvedībā. Lai nosūtītu e-rēķinus, ir jānoslēdz līgums ar operatoru. Šobrīd “Standard Books” atbalsta “Fitek” pakalpojumus. Mēs strādājam pie tā, lai nākotnē varētu piedāvāt arī citus pakalpojuma sniedzējus. “Standard Books” biznesa programmatūra lieliski tiek galā ar e-rēķinu veidošanu, sūtīšanu un saņemšanu.
Efektīva un lietotājam draudzīga lietotāja saskarne

Rūpīgi izstrādāta lietotāja saskarne, ļauj strādāt ar biznesa vadības sistēmu ievērojami ātrāk. Taustiņu kombinācijas un vairāku logu sistēma atvieglo darbu un dod lielisku pārskatu.
Efektīva un lietotājam draudzīga lietotāja saskarne


Pārdošanas vadība

Ar pārdošanas vadības funkcijas palīdzību ir iespējams uzraudzīt un vadīt visu pārdošanas ciklu.

Datu vizualizācija

Ērta saskarne ar datu vizualizācijas rīkiem. Iespēja pastāvīgi izcelt svarīgākos skaitļus.

Klientu apmierinātības izpēte

Ērta saskarne ar datu vizualizācijas rīkiem. Svarīgākie skaitļi vienmēr acu priekšā datorā, tālrunī vai tirdzniecības komandai pat uz biroja sienas.

Viegli integrēt

Izmantojot elastīgo API saskarni, “Standard Books” var kombinēt ar dažādām ārējām vidēm.

Ērts risinājums e-rēķiniem

“Standard Books” atbalsta pāreju uz e-rēķiniem.Izvēlies savam uzņēmumam piemērotāko


Uzņēmumi: 1
Vienlaicīgie lietotāji: 1

Lietotāju skaits datu bāzē bez ierobežojuma, bet vienlaicīgi var pieslēgties 1 lietotājs


Pamatmoduļi: finanses, realizācija, piegādātāji, kase
Atjauninājumi
Lietotāju atbalsts
Mākoņpakalpojums

Uzņēmumi: 1
Vienlaicīgie lietotāji: 2

Lietotāju skaits datu bāzē bez ierobežojuma, bet vienlaicīgi var pieslēgties 2 lietotāji


Papildu moduļi: avansa norēķini, pamatlīdzekļi, loģistika, pārdošanas vadība, norēķini pēc līgumiem, e-pasts un konferences
Iebūvētās integrācijas

mini Flex.bi

EDS API

Čeku un rēķinu digitalizācija (Costpocket)

E-rēķini (Unifiedpost, Finbite)

Bankas vārtejas (Swedbank, SEB banka)

Smaily

SMS


Klientu iecinītākā izvēle!

Uzņēmumi: 200

Saistītie uzņēmumi vienā datu bāzē


Vienlaicīgie lietotāji: 2
Papildu moduļi: ražošana, servisa pasūtījumi ar webapp, projektu kalkulācija, darījumu paziņojumi, konsolidācija, tīmekļa veikals & klientu portāls/kabinets
Iespēja izmantot papildu integrācijas

Uzņēmumi: 200
Vienlaicīgie lietotāji: 2
Papildu moduļi: īre/noma, viesnīca, līzings/aizdevumi, servisa kalendāra plānotājs
Citi partneru izstrādātie moduļi
Lietotāju atbalsts
Iespēja pielāgot sistēmu un integrācijas individuālām uzņēmuma vajadzībām

Izmēģini tieši tavam uzņēmumam pielāgotu mūsdienīgu risinājumu – “Standard ERP”! To izmanto arī lieli starptautiski uzņēmumi, kuriem nepieciešami sarežģīti un specifiski risinājumi.
Papildus iespējas

Papildu lietotājs

50€/mēnesīAlgas un personāls

Iekļauts Excellent portāls ar 10 lietotājiem

29€/mēnesīPapildu 10 Excellent portāla lietotāji

Nepieciešams Algas un personāls modulis

10€/mēnesīFlex.bi Light

Integrētā biznesa analītika

9€/mēnesīDigitalizācija

PDF un čeku digitalizācija tieši programmā (5 dokumenti mēnesī bez maksas)

0,13€ par dokumentuSwedbank Gateway

10€/mēnesīValūtas kursi

10€/mēnesīPieslēguma maksa Light

pieslēguma maksa Light plānam

15€Pieslēguma maksa

ietver servera konta izveidi uzņēmuma datu mitināšanai;
servera programmas instalēšanu un palaišanu;
datubāzes izveidi;
katras nakts tekstu kopijas iestatīšanu;
tiešsaistes apmācību par dažādiem iestatījumiem.

69€Klientu pasūtītie darbi

Konsultācija, projektu vadība, tiešsaistes palīdzība, HAL testēšana 69€/stundā. HAL programmēšanas darbi 95€/stundā.
* Cenas ārpus darba laika saskaņā ar atsevišķu vienošanosGrāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem

Līdz 200 kompānijām, Finanšu, Realizācijas, Piegādātāju, Pamatlīdzekļu, Avansa norēķinu,
Norēķini par līgumiem moduļi

30€/mēnesī par lietotāju
Ja šis produkts Jūs ieinteresēja, sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai noskaidrotu vairāk.

Kontakti