Open Business Solutions

Pakalpojumi

HansaWorld biznesa programmatūras ieviešana

Servera resursu īre Lai nodrošinātu projekta sekmīgu norisi, HansaWorld programmatūras ieviešana tiek veikta saskaņā ar HansaWorld speciāli izstrādāto un Open Business Solutions pielāgoto projekta vadības metodoloģiju HIM (HIM – ang. HansaWorld Implementation Metodology). Saskaņā ar šo projekta vadības metodoloģiju, ieviešanas procesu veido vairāki posmi, sākot ar programmatūras piegādi un instalāciju un beidzot ar lietotāju apmācību.

Sākotnējā posmā norit atbilstošo uzņēmuma nodaļu / struktūrvienību vadītāju un pieredzējušāko speciālistu intervēšana, lai izzinātu esošos un vēlamos procesus un izanalizētu, kādus procesus var uzlabot, ņemot vērā mūsu speciālistu pieredzi konkrētajā nozarē vai līdzīgos projektos. Procesa rezultātā, puses vienojas par galvenajiem projekta uzdevumiem, projekta ieviešanas gaitu un termiņiem. Nākamajā posmā norit HansaWorld sistēmas sākotnējā instalācija, konfigurēšana un papildus izstrāžu veikšana saskaņā ar projekta uzdevumiem. Kad funkcionāli sistēma ir sagatavota un notestēta, notiek sistēmas uzstādīšana darba vidē, datu migrācija no vecajām programmām uz HansaWorld un tiek veiktas kompānijas darbinieku apmācības. Pēc visu šo darbu veikšanas Klients patstāvīgi uzsāk darbu HansaWorld programmā.