Open Business Solutions

Pakalpojumi

Biznesa procesu analīze un funkciju audits

Procesi organizācijā ir gan pamatdarbības, gan atbalstošie, tie var būt vienkāršāki vai sarežģītāki, viegli kontrolējami vai, tieši pretēji, mazāk kontrolējami. Tomēr lielākoties organizācijas atzīst, ka virkni to procesu varētu automatizēt vai atvieglot ar piemērotas programmatūras palīdzību, lai tie būt labāki, ātrāki un ar lielāku pievienoto vērtību organizācijas efektivitātes uzlabošanai.

Biznesa procesu analīzes un funkciju audita ietvaros, kopīgi ar mūsu vadošajiem speciālistiem notiek visu uzņēmuma procesu analīze un atbildīgo personu intervēšana. Kā rezultātu Jūs saņemiet esošās (as is) un vēlamās (to be) situācijas precīzu izklāstu, skaidru pārskatu par organizācijas pamata procesiem un mūsu priekšlikumus to uzlabojumu iespējām, kā automatizēt vai atvieglot esošo procesus. Audita rezultātā tiek pārbaudīta arī uzņēmuma finanšu uzskaites sistēmu datu drošība un izanalizēta rezerves kopiju veidošanas procedūra.

Šis pakalpojums ir īpaši piemērots uzņēmumiem, kas meklē piemērotu biznesa programmatūru savam uzņēmumam vai organizācijām, kas jau ilgus gadus izmanto HansaWorld un vēlas noskaidrot, kā HansaWorld programmatūra tiek izmantota salīdzinājumā ar iespējām jaunākajās HansaWorld versijās.