Open Business Solutions

HansaWorld produkti

Standard Books - vienkārša, bet jaudīga biznesa vadības programma


Pamatkomplekts

Vienkārša grāmatvedības programma vairākiem lietotājiem un vairāku uzņēmumu uzskaites veikšanai vienā sistēmā. Pamatkomplektā iekļautas finanšu uzskaites, realizācijas, piegādātāju, avansu norēķinu un kases uzskaites funkcijas.


Grāmatvedības programmas pamatkomplekta funkcijām iespējams pievienot vairākas papildfunkcijas, papildu lietotājus un papildu uzskaites uzņēmumus.
Galvenās Books iespējas


Atēlu galerija »
Vienkārša programmas saskarne
Strādājiet ar vairākiem programmas logiem vienlaicīgi un izbaudiet Books ērto saskarni.

Vienkārša rēķinu un maksājumu reģistrācija
Vienkārši veidojiet rēķinus un reģistrējiet maksājumus. Klienta informācija, cenas un atlaides tiks ievietotas automātiski.

Automātiska grāmatvedība
Veidojiet rēķinus un maksājumus, bet finanšu grāmatojumi programmā veidosies automātiski.

Plašs atskaišu klāsts
Kontrolējiet dažādus biznesa aspektus, izmantojot programmas atskaites dažādos griezumos un detalizācijas pakāpēs. Vajadzīgās nodokļu atskaites varēsiet nosūtīt VID EDS sistēmai automātiski.


Viegli paplašināma
Augot jūsu uzņēmumam, varēsiet vienkārši pievienot papildus programmas lietotājus vai sākt izmantot HansaWorld Standard ERP - programmu ar plašākām funkcionālām iespējām, saglabājot visus datus, ierasto darva vidi un ieguldījumus programmas licencē.


Maināmas dokumentu formas
Dokumentu izskatu var vienkārši mainīt un veidot jaunus dokumentu šablonus. Pievienojiet vai dzēsiet nepieciešamo informāciju dokumentā, mainiet teksta stilu vai līnijas, pievienojiet logotipu un pat preces attēlu.
Grāmatvedības programmas Books pamatkomplekta funkcijasAtēlu galerija »
Realizācijas un piegādātāju uzskaite
Rēķinu un maksājumu reģistrācija ir vienkārša. Sekojiet realizācijas datiem, neapmaksātajiem rēķiniem un prognozējiet naudas plūsmu, izmantojot standarta atskaites.

Finanšu uzskaite
Veidojot dokumentus - rēķinus, maksājumus vai algu aprēķinus, grāmatojumi veidojas automātiski. Veicot labojumus, grāmatojumos redzēsiet izmaiņu vēsturi. Izmantojiet finanšu moduļa iebūvētās atskaites, lai kontrolētu uzņēmuma finanšu stāvokli vai nosūtītu nodokļu atskaites Elektroniskās deklarēšanas sistēmai.

Avansu norēķini
Avansa norēķinu uzskaite ir vienkārša: norādiet čeka numuru, saņēmēju un summu, bet grāmatojumus programma izveidos automātiski.

Kase
Skaidras naudas darījumu reģistrācijai izmantojiet Kases moduli. Izmantojiet skaidras naudas maksājumus arī rēķinu apmaksas reģistrācijai un programma veiks nepieciešamos ierakstus kases reģistros.
PapildfunkcijasAtēlu galerija »
Loģistika
Noliktavas uzskaites un klientu pasūtījumu funkcijas nodrošina precīzu informāciju par noliktavas atlikumu un pasūtīto preču daudzumu. Automatizējiet preču saņemšanas un nosūtīšanu reģistrāciju izmantojot mobilās svītru kodu skenerus. Veidojiet vairākas noliktavas un kontrolējiet preču kustību vienā programmā.

CRM - klientu attiecību pārvaldība
Izmantojiet informāciju par klientiem sava biznesa labā. Ar programmas Books palīdzību sūtiet e-pastus atlasītai klientu grupai (piemēram, klientiem, kas vēl nav iegādājušies kādu preci). Uzkrājiet informāciju par klientu vienā vietā - apskatiet darījumus, maksājumus, kontaktinformāciju, klienta apgrozījumu un citu informāciju vienā atskaitē. Izmantojiet iebūvētā daudzlietotāju kalendāra un uzdevumu funkcijas darbu plānošanai un kontrolei sev un saviem kolēģiem.

Pamatlīdzekļi
Sakārtojiet pamatlīdzekļu uzskaiti un automatizējiet nolietojuma uzskaiti. Kontrolējiet pamatlīdzekļu atrašanās vietu un atbildīgās personas, finanšu nolietojums tiks aprēķināts un iegrāmatots automātiski.


Cenu veidošana
Izmantojiet dažādas cenu lapas (piemēram, privātpersonām un vairumtirgotājiem) un piesaistiet tās katram klientam vai klientu grupai. Veidojot piedāvājumus vai rēķinus, pareizās cenas programma izvēlēsies automātiski. Veidojiet atlaižu matricas, lai automātiski aprēķinātu un piešķirtu klientam atlaides atkarībā no pārdoto preču daudzuma.


Algu aprēķins un personāla pārvaldība
Programma atbalsta visu darba samaksas veidu uzskaiti. Kontrolējiet nostrādāto un kavēto dienu skaitu, darba samaksu programma aprēķinās automātiski.


Saslēgums ar kases aparātu
Izmantojiet integrēto risinājumu kases aparāta darījumu uzskaitei un izmantojiet tā priekšrocības - kontrolējiet aktuālos noliktavas atlikumus, automātiski izmantojiet cenu un atlaižu informāciju. Visa pārdošanas informācija automātiski veidos nepieciešamos grāmatojumus. Izmantojiet svītru kodu skenerus vai skārienjūtīgos ekrānus un uzlabojiet klientu servisu veikalā.

Projektu kalkulācija
Izmantojiet integrēto projektu uzskaites funkciju, lai veidotu projektu budžetu, piedāvājumus un reģistrētu visas ar projektu saistītās izmaksas. Veidojiet projektu rēķinus automātiski un kontrolējiet projekta rentabilitāti.


E-pasts un konferences
Izmantojiet iebūvēto e-pasta un konferenču funkcijas, lai efektīvi sazinātos ar saviem kolēģiem vai kontaktiem ārpus biroja. Vienkārši pievienojiet e-pasta vēstulei programmas atskaites vai dokumentus. Piemēram, nosūtiet rēķinu vai maksājumu nedrukājot to.


Pieslēgums sistēmai izmantojot Internetu
Strādājiet ar programmu neatkarīgi no atrašanās vietas, izmantojot Interneta pieslēgumu. Jums nevajadzēs nekādas papildu ierīces vai pieslēgumus. Savienojiet teritoriāli nodalītus veikalus vai darbiniekus, kas strādā ārpus biroja, vienā sistēmā.


Darījumu paziņojumi
Programma automātiski atgādinās jums vai jūsu klientiem par jums svarīgiem notikumiem īsziņā vai e-pastā. Piemēram par neapmaksātiem rēķiniem, veiktajiem klientu pasūtījumiem vai klientam nosūtītajām precēm.
Ja šis produkts Jūs ieinteresēja, sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai noskaidrotu vairāk.

Kontakti